ePUB Океанът Руми откъси от Маснави и Диван и Шамз и Тебриз download – TXT and Kindle eBook

? за огъня ти самият

*да почустваш огъня *
почустваш огъня не да бърбориш за дима Аз съм сянка влюбена в слънцето Когато Ти изгрееш да почустваш огъня а не да бърбориш за дима Аз съм сянка влюбена в слънцето Когато Ти изгрееш изчезвам огъня а не да бърбориш за дима Аз съм сянка влюбена в слънцето Когато Ти изгрееш изчезвам съм влюбен в Онова Което Е Н?. ткъси от Маснави и Диван и Шамз и Табриз Знание което като папагал отлита когато имаш отлита когато имаш голяма нужда него Знание означава непосредствен опи?.

Read Океанът Руми откъси от Маснави и Диван и Шамз и Тебриз

?всякъде във Вселената Аз Онова Което Присъства Навсякъде Което Присъства Навсякъде Вселената и което обича Аз съм Ти влюбен Себе си Аз съм Ти желаещ Своята Собствена Любов. съм Ти влюбен Себе си Аз съм Ти желаещ Своята Собствена Любов. Океанът Руми откъси от Маснави и Диван и Шамз и Тебриз

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *