[Download Iš dviejų renkuosi trečią Mano mažoji odisėja] Ebook AUTHOR Dalia Staponkutė

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

On Official Duty yTos ir atrodo dangaus apramaiDauguma cituojam kit autor draugai Kai kas i j talentingas kiti ne nema Kai kas i j tikrai talentingas kiti ne visadaYra nema lietuvi ko erotizmo kuris toks grunge stiliaus nuo pat rodos Gavelio laik Jausmingumas bet toks li dnas li dnas Paskutin 2016 metais skaityta knyga ir taip pat viena labiausiai patikusi Skaitant pama u radosi poj tis kad autor vis geriau imu pa inti Viena vertus nieko keisto nes D Staponkut ra o atvirai giliai asmeni kai Tuo pasi m jo ir nauja Gintaro Bleizgio es rinktin Jautis jo atvirumas labiau persmelktas religini ir egzistencini patir i ta iau atskiros es kiek ma iau limpa vientis tekst o D Staponkut s tarpkult riniai apm stymai vienas kit prat sia ir ma iau primena rinktin o labiau i ties odis j Labai intymi ir filosofi ka knyga traukianti ir kvepianti perm styti savas patirtis ir jausmus Pad dama lentyn pagalvojau kad reik s prie jos dar gr ti. ?velgia kaip į dvi tėvynes savo ir dukrų tačiau nei vienoje nei kitoje nesijaučia atradusi save arba išsipildžiusi Pamažu įsismelkia dar vienos trečiosios šalies nuojata ir iškylą naujo pasirinkimo klausim. .


Ys gali nuvesti labai skirtingas i vadas Ra au ia recenzija jau pra jus iek tiek laiko po perskaitymo ir dabar malonu pasklaid ius puslapius pasigro ti ma omis nuotrupomis Tekstas gerai koncentruotas ir bet kuriame puslapyje gali rasti smagi atspir i apm stymams o kartais kar toms diskusijoms Labiausiai atmintyje i liko skyrelis Pas liet kuris man pa iai pasirod artimas suprantamas tyras kiekvienu od iu Dar ma t teksto dalel apie tai kaip svarbu graikams kad juos pasitikt stotyje nes niekam neatvykus pasitikti mogus tiesiog s da L Ktuvan Ir Sugr Ta ktuvan ir sugr ta O ir fotografijos gra iai gyvena kartu su iais tekstais Tokia kaip ir truput lietuvi ka Tokarczuk domu skaityti kaip gyvena domaus likimo ir i tikro gra s pilnakraujai mon s Yra nuostabi citat toki kaip geriausia lietuvio komanda jis pats Sklandi plaukianti rami kalba Be pretenzij bet ir be kuklumo Tiesiog gra i intonacija Ilgi gam. ?kų herojų SU TIKRAIS VARDAIS IR TIKRų įVYKIų SU TIKROMIS DETALėMIS tikrais vardais ir tikrų įvykių su tikromis detalėmis knygos dalys tarsi penkios autorės gyvenimo kryptys ir vis kitokias asmeninio mito dėlionė Į Lietuvą ir į Kiprą Dalia Stonkutė Patiks buvusiems esamiems ir b simiems emigrantams kod l gi tas odis toks
NEMIELAS JAUSMAI YPA PIRM KART PATIRIAMI pa pirm kart patiriami reikalas sunku suprasti save svetimus ir savus taip ir bla tarp TEN ir IA i knyga gali atsakyti kai kuriuos klausimus sud lioti mintis tinkamas lentyn les ir galb t netgi nukreipti teisinga linkme Nuobodi Paskaitinejau paklausiau pa ios Staponkutes skai iau recenzijas K galiu pasakyti Jei gali nera ti nera k Be to Staponkute pa ios Staponkutes skai iau recenzijas K galiu pasakyti Jei gali nera ti nera  Ek Sanjhne Sarname yk Be to Staponkute jos aplinka pa inojau nuo jos filosofijos studiju sovietme iu Ten patekdavo tik i itin lojaliu sovietams eim O tos studijos tik b sim soviet funkcionieri ir iaip ideologini klakeriu kalv Per i prizm suvokiu ir toki moni paatviravimus D iaugiausi proga perskaityti i knyg nes buvo domu kaip mon s pana i patir i jau iasi Ir buvo malonu perskaityti iuos gra iai i ratus apm stymus o tuo pa iu pamatyti kad vis d lto pana ios patirt. Antroje knygoje Dalia Staponkutė tęsia gyvenimo kelionės temą pradėtą esė rinktinėje Lietumi prieš saulę Šįkart nuo kultūrinių filosofinių apmąstymų autorė pasuka intymumo link Tekstai kupini tikrovi?.  

download Iš dviejų renkuosi trečią Mano mažoji odisėja

Iš dviejų renkuosi trečią Mano mažoji odisėja